Organisation i Kvarnby AK


Styrelsen


Ordförande:        Anders Schyllert


v. ordförande:    Robin Ahlandsberg


Sekreterare:        Lena Johnsson


v. sekreterare:    Jan-Åke Blomberg


Kassör:                  Paul Olsson


Suppleant:          Ted Malmberg


Suppleant:          Tomas Köszegi



Revisorer


Revisor:                Anders Andersson


Revisor supp:    Sven-Arne Larsson



Valberedning


Gunnar Wessman


Sven-Arne Larsson



Spelar ansvariga


Senioransvarig:           Lena Johnsson


Ungdomsansvarig:    Ted Malmberg



Arrangemangsansvarig


Paul Olsson



Lagledare


A-lag:                 David Blomberg


B-lag:                 Björn Kronvall


C-lag:                 Anders Schyllert


Ungdom 1:      Anna Fyhr


Ungdom 2:      Niklas Ljunggren


Ungdom 3:      Pär Berglund


Ungdom 4:      Ola Hansson