Träning

Har du frågor angående seiorträning så skicka ett mail till

Lena Johnsson      mail    pingislena@gmail.com

Har du frågor angående ungdomsträning så skicka ett mail till

Robin Ahlandsberg      mail    kakpingis@gmail.com

Avgifter

Medlemsavgift   2023

Senior     1 200 kr

Ungdom   800 kr

Familjemedlemskap   1 800 kr

Träningsavgift   2023

Ungdom   500 kr  vår,  500 kr höst

Licensavgift   2023-24

Information och avgifter för licens  2023-24


Läs  HÄR